vietbao

việt kiều

 • Khảo sát doanh nghiệp kiều bào tại TP.HCM

  "Theo thống kê tôi có được thì trong 10 tháng đầu năm 2009 đã có 197 thông tư hướng dẫn luật và nghị định về thuế. Bình quân mỗi ngày một thông tư thì làm sao..

  16:26 12/11/2009

 • Khảo sát doanh nghiệp kiều bào đầu tư tại TP.HCM

  Khảo sát doanh nghiệp kiều bào đầu tư tại TP.HCM

  "Theo thống kê tôi có được thì trong 10 tháng đầu năm 2009 đã có 197 thông tư hướng dẫn luật và nghị định về thuế. Bình quân mỗi ngày một thông tư thì làm sao..

  12:47 03/11/2009

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao