vietbao

vẹt mào

 • Thang máy

  Thang máy

  Sau chầu nhậu, hai anh chàng bò trên đường ray xe lửa, lần mò theo từng thanh tà vẹt, một anh kêu:

  00:53 22/02/2006

 • Chắc cũng bị phạt

  Có cô gái nuôi được con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện. Một hôm, cô gái mang con vẹt vào nhà tắm và tắm cho nó. Nhân tiện đã ướt đồ, cô để con vẹt đứng trên..

  11:29 26/04/2001

 • .