vietbao

vật chất

 • Phát hiện thiên hà vô hình đầu tiên trong vũ trụ

  Phát hiện thiên hà vô hình đầu tiên trong vũ trụ

  Lần đầu tiên, một nhóm các nhà thiên văn của Anh, Pháp, Ý và Úc đã phát hiện một thiên hà vô hình trong vũ trụ gồm các vật chất tối (phản vật chất) quay liên..

  15:06 26/02/2005

 • Phát hiện thiên hà đầu tiên trong vũ trụ

  Lần đầu tiên, một nhóm các nhà thiên văn của Anh, Pháp, Italia và Australia đã phát hiện một thiên hà vô hình trong vũ trụ gồm các vật chất tối (phản vật chất)..

  15:20 25/02/2005

 • .