vietbao

truy xuất

 • Cách truy xuất dữ liệu từ ổ CD nhanh hơn

  Cách truy xuất dữ liệu từ ổ CD nhanh hơn

  Chỉ cần có chút tuỳ chỉnh trong registry thì ổ CD-ROM của bạn sẽ hoạt động nhanh hơn khá nhiều. Thủ thuật nhỏ sẽ giúp cho ổ CD của bạn đọc dữ liệu nhanh hơn.

  13:54 20/10/2005

 • Không truy cập được vào máy chủ (2)

  Tôi có 1 máy chủ có tên là srv02, trước kia tôi vẫn truy xuất vào nó thông qua máy con bình thường nhưng bây giờ mỗi lần truy xuất thì nó báo lỗi như sau: The..

  17:23 11/11/2005

 • .