vietbao

tiền mặt

 • "Bao bì" có đẹp mặt tiền mới... ăn khách

  "Bao bì" có đẹp mặt tiền mới... ăn khách

  Rất nhiều thiếu nữ có vòng một tròn trịa đẫy đà như nhau nhưng tại sao có người được khen ngợi trong khi người khác chẳng hề được đoái hoài gì đến.

  06:42 11/07/2006

 • Hạn chế thanh toán bằng tiền mặt

  Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức sử dụng vốn nhà nước khi trả tiền cho bên thụ hưởng phải sử dụng các phương tiện thanh toán..

  09:20 03/01/2007

 • .