vietbao

tiêu chuẩn

 • Phòng thí nghiệm máy tính đầu tiên đạt chuẩn quốc tế

  Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp chứng nhận phòng thí nghiệm, đo lường máy tính đầu tiên của VN đạt tiêu chuẩn quốc tế (ISO IEC 17025) cho Công..

  00:00 19/05/2004

 • Trên 140 phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế

  Theo Văn phòng công nhận chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng VN), đến nay đã có trên 140 phòng thí nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế..

  07:23 08/10/2004

 • .