vietbao

thuế nhập khẩu

 • Tăng thuế nhập khẩu phân urê từ 3% lên 6%

  Tăng thuế nhập khẩu phân urê từ 3% lên 6%

  Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 131/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón thuộc nhóm 31.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu..

  12:24 16/09/2014

 • Hoàn thuế đối với hàng hóa NK phải tái xuất

  Hoàn thuế đối với hàng hóa NK phải tái xuất

  Theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu.

  12:28 13/10/2016

 • .