vietbao

thực hiện chức năng

 • Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm

  Bộ Y tế và Bộ Thương mại vừa ban hành Thông tư liên tịch số 18 về phối hợp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm..

  08:52 25/07/2005

 • Cobalt - Robot an ninh bảo vệ tòa nhà

  Với 60 hệ cảm biến, robot Cobalt có thể thực hiện chức năng tuần tra, phát hiện và báo cáo những trường hợp bất thường.

  18:32 13/03/2017

 • .