vietbao

thời gian lao động

 • Vợ đẻ nhờ ai?

  Vợ đẻ nhờ ai?

  Chị Phèng đã vi phạm một điều khoản: "Trong thời gian hợp đồng lao động, người lao động không được sinh đẻ, nếu bên sử dụng lao động chưa cho phép".

  09:07 14/01/2008

 • Vẫn còn tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em

  Vẫn còn tình trạng bóc lột sức lao động trẻ em

  Chủ xưởng may cũng có ký hợp đồng lao động với một số em nhưng đều dưới tuổi lao động. Bên cạnh đó, trong bản hợp đồng lao động không có những quy định về thời..

  23:42 27/12/2012

 • .