vietbao

thải loại

 • Biến rác thành năng lượng

  Biến rác thành năng lượng

   Hơn 200 nhà khoa học, nhà quản lý đã cùng thảo luận các giải pháp biến rác thải thành năng lượng tại Hội thảo Công nghệ đốt chất thải tái tạo năng lượng..

  18:55 30/06/2011

 • Xả thải ra kênh Nhiêu Lộc _ Thị Nghè phải đạt loại A

  Trong báo cáo vừa trình UBND TP.HCM về quy trình công nghệ và tiêu chuẩn nước thải sau khi qua xử lý của Nhà máy Nhiêu Lộc - Thị Nghè

  08:45 09/04/2013

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao