vietbao

tai tiếng

 • Chứng ù tai

  Chứng ù tai

  Bạn có nghe tiếng chuông reo, tiếng gầm rú, tiếng lách cách hay tiếng huýt sáo trong tai? Những tiếng động đó có gây phiền nhiễu cho bạn? Nếu bạn trả lời là..

  08:18 21/09/2005

 • Chứng ù tai

  Chứng ù tai

  Bạn có nghe tiếng chuông reo, tiếng gầm rú, tiếng lách cách hay tiếng huýt sáo trong tai? Những tiếng động đó có gây phiền nhiễu cho bạn? Nếu bạn trả lời là..

  19:50 29/08/2005

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao