vietbao

từng li từng tí

 • Vợ "chiều" mà chẳng thích

  Vợ "chiều" mà chẳng thích

  Quan tâm chăm sóc chồng là việc tình nghĩa của người vợ, nhưng nếu cứ chăm bẵm anh ấy từng li từng tí, giống như đứa trẻ lên ba lên năm thì các đức lang quân..

  09:17 05/06/2008

 • Khổ vì được vợ chiều như trẻ con

  Khổ vì được vợ chiều như trẻ con

  Quan tâm chăm sóc chồng là việc tình nghĩa của người vợ, nhưng nếu cứ chăm bẵm anh ấy từng li từng tí, giống như đứa trẻ lên ba lên năm thì các đức lang quân..

  13:21 01/09/2011

 • .