vietbao

tốt bụng

 • Người bạn tốt bụng

  Đoạn phim ý nghĩa về "người bạn" ở trong mỗi chúng ta: nếu can đảm hơn một chút, mỗi người sẽ làm được rất nhiều việc.

  06:40 24/11/2009

 • Video clip: Tốt bụng không đúng lúc

  Anh chàng lái xe thật có lòng tốt, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn. Nhưng hỡi ôi, anh ta không hề biết rằng lòng tốt của mình lại không được sử dụng đúng..

  16:12 18/04/2008

 • .