vietbao

tập quán thương mại quốc tế

 • Phái đoàn Phòng Thương mại quốc tế thăm Việt Nam

  Theo tin từ Cơ quan Thương mại và Đầu tư của Anh tại Việt Nam, phái đoàn Phòng Thương mại quốc tế London sẽ đến thăm Việt Nam từ ngày 26 đến 30-11 nhằm tìm..

  22:34 22/11/2007

 • "Gò" tập quán thanh toán quốc tế theo chuẩn VN

  "Gò" tập quán thanh toán quốc tế theo chuẩn VN

  Trong quan hệ hối phiếu có yếu tố nước ngoài, tập quán thương mại quốc tế chỉ được áp dụng nếu không trái với pháp luật Việt Nam. Theo các đại biểu Quốc hội,..

  20:07 04/08/2005

 • .