vietbao

tạo cơ sở

 • Hà Nội thanh tra các cơ sở giáo dục đào tạo

  Hiện thành phố chỉ có 20/36 cơ sở đào tạo được Sở Giáo dục-Đào tạo chỉ cấp phép hoạt động và quản lý.

  15:46 08/11/2009

 • Tăng diện tích cây xanh, hạ tầng nội đô

  Giai đoạn 2010-2015 sẽ tập trung lập quy hoạch, đề án, chương trình và ban hành hệ thống các quy chuẩn, tiêu chí di dời cơ sở đào tạo, xây dựng cơ sở mới, cải..

  07:24 15/07/2011

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao