vietbao

tại địa phương

 • Hạn chế cái hèn trỗi dậy

  Hạn chế cái hèn trỗi dậy

  Chọn giáo viên tại địa phương vào đội ngũ cán bộ chủ chốt ở xã - phường là dễ nhất. Những người này đã xác định chọn nghề giáo (dạy tiểu học, THCS) tại địa..

  13:17 25/02/2009

 • Quan chức bảo kê... 'xe vua'

  Quan chức bảo kê... 'xe vua'

  Theo Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô, hầu như địa phương nào cũng có đoàn “xe vua” được bảo lãnh bởi người có chức vụ tại địa phương. Địa phương phát hiện..

  08:38 29/07/2014

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao