vietbao

tông

 • Về đền Đô

  Về đền Đô

  Từ thủ đô Hà Nội xuôi đường bộ khoảng 15km, chúng ta sẽ tới quê hương Lý Thái Tổ ở Từ Sơn (Bắc Ninh) - nơi có đền Đô nổi tiếng được khởi dựng vào thế kỷ XI với..

  00:53 12/11/2004

 • Vua nào từng phóng thích cung nữ để cầu mưa?

  Vua nào từng phóng thích cung nữ để cầu mưa?

  Phóng thích cung nữ để cầu mưa là câu chuyện mà một vị vua từng làm, được ghi lại trong sách.

  14:12 17/12/2017

 • .