vietbao

tính minh bạch

 • 2 tỉ USD và sự minh bạch

  2 tỉ USD và sự minh bạch

  Với một thị trường nhạy cảm và phản ứng tức thời như chứng khoán, thời gian để đối phó với fake news không thể tính bằng ngày mà bằng phút, bằng giờ.

  13:38 12/08/2017

 • Danh sách đen và sự minh bạch

  Danh sách đen và sự minh bạch

  Để thị trường vận hành, phát triển một cách lành mạnh, ổn định tính minh bạch trong các thông tin là một đòi hỏi hàng đầu, trong đó bao gồm cả sự rõ ràng, minh..

  08:43 25/03/2012

 • .