vietbao

tình huống khẩn cấp

 • Tình huống khẩn cấp

  Tình huống khẩn cấp

  Tiếng điện thoại reng reng và có người nhấc máy. Giọng nói từ đầu dây bên kia:

  08:17 02/06/2013

 • Một không xong, nói gì hai!

  Ông láng giềng Trung Quốc đang soạn một đạo luật về phản ứng tình trạng khẩn cấp. Luật này sẽ phạt nặng những địa phương che đậy hoặc chậm trễ trong việc công..

  05:04 27/06/2007

 • .