vietbao

tài liệu

 • Snowden "lừa" đồng nghiệp cũ để lấy tài liệu mật

  Snowden "lừa" đồng nghiệp cũ để lấy tài liệu mật

  Snowden mượn tài khoản đăng nhập của các đồng nghiêp cũ tại NSA để lấy những tài liệu bí mật về chương trình do thám của chính phủ Mỹ và công bố trên báo..

  20:56 09/11/2013

 • Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ, trong đó quy định cụ thể về quản lý tài liệu lưu trữ điện tử.

  17:56 04/01/2013

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao