vietbao

sửa đổi hiến pháp

 • Thư góp ý Hiến pháp không cần dán tem

  Thư góp ý Hiến pháp không cần dán tem

  Từ nay đến hết tháng 3, mọi thư đóng góp ý kiến về dự thảo sửa Hiến pháp không cần phải dán tem.

  23:27 08/01/2013

 • Quan tâm quyền con người khi sửa Hiến pháp

  Quan tâm quyền con người khi sửa Hiến pháp

  Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cần tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý, làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng; tiếp tục quan tâm hơn..

  16:59 21/02/2012

 • .