vietbao

sửa đổi

 • Quan tâm quyền con người khi sửa Hiến pháp

  Quan tâm quyền con người khi sửa Hiến pháp

  Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi cần tiếp tục khẳng định địa vị pháp lý, làm rõ thêm vai trò lãnh đạo của Đảng; tiếp tục quan tâm hơn..

  16:59 21/02/2012

 • Medvedev đề xuất kéo dài nhiệm kỳ tổng thống

  Medvedev đề xuất kéo dài nhiệm kỳ tổng thống

  Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã trình trước quốc hội dự thảo sửa đổi hiến pháp để kéo dài nhiệm kỳ tổng thống lên 6 năm. > Thông điệp liên bang của Medvedev

  05:20 12/11/2008

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao