vietbao

sở hữu trí tuệ

 • Khai mạc hội nghị toàn quốc về sở hữu trí tuệ

  Khai mạc hội nghị toàn quốc về sở hữu trí tuệ

  Cả nước có 42/63 tỉnh, thành phố tham gia chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ với 87 dự án đang triển khai.

  17:59 09/11/2011

 • Tin vắn KH_CN ngày 2_3

  Cục Sở hữu trí tuệ đang tuyển chọn bổ sung đơn vị chủ trì thực hiện dự án áp dụng sáng chế thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trong hai năm..

  06:48 02/03/2012

 • .