vietbao

sở

 • Hậu Giang: thêm 10 sở, ngành áp dụng cơ chế "một cửa"

  UBND tỉnh Hậu Giang vừa quyết định áp dụng cơ chế "một cửa" tại 10 sở, ngành cấp tỉnh gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học - công nghệ, Sở Giáo dục - đào tạo,..

  06:24 04/03/2006

 • Sáp nhập và thành lập một số sở mới

  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành 2 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP và 14/2008/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, TP..

  11:33 18/02/2008

 • .