vietbao

số tiền thu được

 • Mới thu được 78 trong số 4.600 tỷ từ vụ Minh Phụng - Epco

  Phòng Thi hành án dân sự TP HCM cho biết, từ khi thi hành vụ Minh Phụng - Epco đến nay, tổng số tiền thu được chỉ đạt khoảng 78 tỷ đồng trong tổng số trên..

  08:41 17/06/2001

 • Thu tiền nhạc số - còn rất khiêm tốn!

  Từ tháng 11 đến ngày 26/12/2012, số tiền thu phí nhạc số mới chỉ đạt khoảng 17 triệu đồng. Theo nhạc sỹ Phó Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả..

  20:36 03/01/2013

 • .