vietbao

số tiền chuyển

 • Nhận lại được số tiền đã chuyển

  Khi tôi thực hiện chuyển tiền, số thuê bao nhận tiền tắt máy tôi có nhận lại được số tiền đã chuyển không?

  10:00 11/10/2010

 • Các điều kiện chuyển tiền

  Các điều kiện chuyển tiền

  Tôi nghe nói để chuyển được tiền thì ngoài điều kiện là thuê bao của Viettel, còn phải đáp ứng nhiều điều kiện khác, hãy cho biết thêm thông tin về điều kiện..

  10:00 27/09/2010

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao