vietbao

số dư tiền gửi

 • Số dư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng tăng 9,82%

  Số dư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng tăng 9,82%

   Tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng đến 23/9/2011 tăng 9,82% so với cuối năm 2010, dù có giảm nhẹ so với cuối tháng trước.

  18:05 07/10/2011

 • Thời của tiền đồng đang đến!

  Thời của tiền đồng đang đến!

  Một cơ chế hậu thuẫn cho sự trỗi dậy của đồng nội tệ đang hình thành. Phần cốt lõi còn lại để cơ chế ấy thành công là sự kết nối giữa nói và làm, giữa cam kết..

  15:12 04/03/2011

 • .