vietbao

số dư tiền gửi

 • Trái chiều tín dụng, huy động VND và USD

  Tổng số dư tiền gửi tại các tổ chức tín dụng giảm, tăng trưởng tín dụng bằng USD vẫn vượt trội, trong khi cả huy động và cho vay bằng VND đều giảm.

  09:13 15/02/2011

 • 7 Tập đoàn, TCT phải bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng

  7 Tập đoàn, TCT phải bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng

   7 Tập đoàn, Tổng công ty (TCT) phải bán ngay 30% số dư tiền gửi ngoại tệ cho tổ chức tín dụng  và phải bán số ngoại tệ còn lại cho tổ chức tín dụng được..

  17:29 30/12/2009

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao