vietbao

sáng chế

 • Đăng ký sáng chế ở đâu?

  + Nếu muốn đăng ký bản quyền sáng chế thì phải đăng ký ở đâu? Đăng ký sáng chế ở nước ngoài có được không? Nguyên tắc và thủ tục đăng ký như thế nào? (VƯƠNG HÀ..

  03:06 23/04/2006

 • Ô tô biểu lộ cảm xúc

  Ô tô biểu lộ cảm xúc

  Bốn nhà sáng chế làm việc cho hãng Toyota đã thành công trong việc giành bằng sáng chế một lọai ô tô có thể “giao tiếp” với tài xế khác bằng các biểu hiện..

  15:59 26/07/2004

 • .