vietbao

quy định

 • Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 193/2013/NÐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã (HTX). Nghị định gồm sáu chương và 33 điều. Sau những quy..

  09:54 19/12/2013

 • Quy định chi tiết về tài chính công đoàn

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 191/2013/NÐ-CP Quy định chi tiết về tài chính công đoàn. Nghị định gồm bốn chương và 13 điều. Sau những quy định chung,..

  08:22 14/12/2013

 • .