vietbao

phạm vi điều chỉnh

 • Đã có quy định phạt hành chính trong giáo dục

  Thủ tướng vừa ký nghị định quy định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, hình thức xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực..

  09:59 13/04/2005

 • Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

  Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

  Thủ tướng đã ký nghị định quy định rõ phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, hình thức xử phạt đối với cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực..

  07:10 13/04/2005

 • .