vietbao

nghiên cứu khoa học

 • Pháp: các nhà khoa học kêu gọi biểu tình toàn quốc vào 20 - 5

  Pháp: các nhà khoa học kêu gọi biểu tình toàn quốc vào 20 - 5

  Các nhà nghiên cứu khoa học Pháp tuyên bố đã ngừng đàm phán với chính phủ về việc cải tổ nghiên cứu khoa học. Họ kêu gọi 1 cuộc biểu tình toàn quốc tại Paris..

  21:29 12/05/2005

 • Nghiên cứu cơ bản còn bị xem nhẹ

  Theo Sở Khoa học và công nghệ TP.HCM, các chương trình nghiên cứu khoa học của thành phố vẫn có các đề tài nghiên cứu cơ bản, chiếm tỉ lệ khoảng 30%. Sở này..

  05:32 14/01/2006

 • .