vietbao

người hay nói

 • Câu nói hay

  “Nhưng chiến lược mà cứ “từ từ như ông Từ vào đền” thì không giải quyết được. Đừng nghĩ cái này là chuyện của thành phố”.

  08:42 16/11/2007

 • Cây chính trị là cây gì?

  Cây chính trị là cây gì?

  Trong nông nghiệp người ta hay nói đến cây chính trị. Vậy cây chính trị là cây gì?

  07:31 14/05/2015

 • .