vietbao

ngành thủy sản

 • Tăng chất lượng nguồn giống cá tra

  Tăng chất lượng nguồn giống cá tra

  Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất cá tra đạt kế hoạch năm 2013, ngành thủy sản đang tập trung vào khâu trọng yếu nhất- sản xuất giống.

  10:41 20/08/2013

 • Cứu ngành cá tra: Dẹp loạn đầu mối xuất khẩu

  Cứu ngành cá tra: Dẹp loạn đầu mối xuất khẩu

  Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết, để cứu ngành cá tra đang “vỡ trận”, cần có chiến lược mới liên kết nông dân và doanh..

  09:00 04/01/2014

 • .