vietbao

máy tổ chức

 • Tham nhũng và cán bộ

  Trong guồng máy tổ chức hành pháp thì cơ chế ví như một qui trình công nghệ và cán bộ (công chức) là người điều khiển, thực thi qui trình ấy. Và một guồng máy..

  07:12 08/10/2004

 • Bộ Công thương sẽ tái cơ cấu bộ máy tổ chức, giảm 7 đơn vị

  Bộ Công thương vừa có phương án xây dựng cơ cấu tổ chức nhiệm kỳ 2016 – 2020. Theo đó, Bộ có thể chỉ còn 28 đơn vị thay vì 35 như hiện nay.

  23:53 22/11/2016

 • .