vietbao

làm lễ

 • Cứ nhìn xe công đi lễ thì biết công chức “cắp ô” là ai?

  Cứ nhìn xe công đi lễ thì biết công chức “cắp ô” là ai?

  Tỷ lệ công chức không làm được việc tuy chưa được đánh giá cụ thể song cứ nhìn vào biển xe công đi lễ đầu năm là có thể chỉ đích danh công chức “cắp ô” là..

  06:47 10/02/2014

 • Các nghi lễ đẹp trong dịp Tết cổ truyền

  Các nghi lễ đẹp trong dịp Tết cổ truyền

  Lễ Thần Nông, Khai ấn, Khai bút, Khai hạ, lễ Thượng Nguyên là một số nghi lễ đẹp thường diễn ra trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc với nhiều ý nghĩa văn hóa..

  22:34 19/02/2018

 • .