vietbao

kim ngạch xuất khẩu

 • 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 64,4 tỷ USD

  Kim ngạch nhập khẩu (NK) tháng 9 của cả nước đạt 5,8 tỷ USD, giảm 7,6% so với tháng trước. Tính chung, kim ngạch NK 9 tháng qua đạt 64,4 tỷ USD, tăng 48,3% so..

  07:24 01/10/2008

 • Cả nước nhập siêu gần 3,8 tỷ USD

  Trong 10 tháng qua, cả nước đạt kim ngạch xuất khẩu gần 16,6 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 20,3 tỷ USD. Như vậy, tính chung cả nước đã nhập siêu gần 3,8 tỷ..

  12:28 19/11/2003

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao