vietbao

không thể chấp nhận được

 • Chấp nhận và không thể chấp nhận

  Trong cuộc sống, có những sai lầm có thể chấp nhận được và có những điều không thể chấp nhận được. Trong bóng đá cũng vậy!

  23:44 21/06/2004

 • Viên cảnh sát... biến chất!

  Đường đường là cảnh sát mà đi tiêu thụ đồ ăn trộm thế này thì...không thể chấp nhận được!

  12:35 08/04/2010

 • .