vietbao

không ngờ tới

 • Phun bêtông hỏng

  Hai công nhân chăm chỉ làm việc nhưng không ngờ tới lỗ thủng ở tường và phải nhận hậu quả khôn lường.

  08:52 13/08/2010

 • Chữ Ngờ hạnh phúc

  Chữ Ngờ hạnh phúc

  "Cuộc sống với Ngoại cứ thế trôi đi nếu như không có một ngày được gặp anh... Cuộc đời thật quá nhiều những điều mà ta không ngờ tới, đúng với câu: Không ai..

  09:58 27/02/2010

 • .