vietbao

không đồng ý

 • Không đồng ý với bài "Ca từ nhạc trẻ"

  Tôi không đồng tình với tác giả bài viết. Có những bài hát theo quan điểm của tôi thì không hay, nhưng với bạn lại hay. Bạn không thể đánh giá một bài hát chỉ..

  18:32 12/10/2005

 • Mẹ anh ấy không thích em chỉ vì em... gầy

  Mẹ anh ấy không thích em chỉ vì em... gầy

  Mẹ anh nhất định không đồng ý cho chúng em kết hôn vì em gầy và yếu, sợ ảnh hưởng đến chuyện con cái sau này.

  13:07 08/01/2010

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao