vietbao

kem

 • Gã ngốc si...kem

  Gã ngốc si...kem

  Tưởng hắn ta liều lĩnh thế nào, chứ thế này thì phí công xem.

  08:15 23/07/2009

 • Cốc kem khổng lồ

  Cốc kem to thế này thì ai ăn hết được cơ chứ.

  06:06 08/06/2010

 • .