vietbao

huấn luyện

 • Trong trường huấn luyện quân sự

  Một toán lính mới tập đi tuần trong một khu rừng thưa vào buổi đêm. Đi được nửa đoạn đường, họ phát hiện đã bị lạc vì mất bản đồ.

  19:00 25/09/2004

 • Phi công T-45 chỉ được bay cao 3km vì thiếu oxy  

  Phi công T-45 chỉ được bay cao 3km vì thiếu oxy  

  Để đối phó với tình trạng thiếu oxy, phi công lái máy bay huấn luyện T45 Goshawk của Hải quân Mỹ chỉ được phép bay cao tối đa 3km.

  14:45 17/04/2017

 • .