vietbao

hủy hoại

 • Những người nghiện… đau

  Những người nghiện… đau

  Các hành vi tự hủy hoại bản thân nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến những biến đổi nhân cách ở bệnh nhân, thậm chí dẫn đến tự tử

  07:47 21/11/2013

 • Những người nghiện… đau

  Những người nghiện… đau

  Các hành vi tự hủy hoại bản thân nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến những biến đổi nhân cách ở bệnh nhân, thậm chí dẫn đến tự tử

  15:53 21/11/2013

 • .