vietbao

hợp chất hữu cơ

 • Lá cây màu đỏ quang hợp bằng cách nào?

  Lá cây màu đỏ quang hợp bằng cách nào?

  Với nhiều người, hễ là thực vật thì hiển nhiên là có lá xanh. Vì lá xanh tức là có chất diệp lục, nhờ đó chúng mới quang hợp, tạo ra chất hữu cơ để sống chứ!..

  09:19 10/08/2001

 • Coi chừng chết vì... đốt rác

  Coi chừng chết vì... đốt rác

  Việc huỷ rác bằng lửa trong các thùng mở nắp có thể sinh ra hàng loạt độc tố gây ô nhiễm như dioxin và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi.

  10:45 09/08/2004

 • .