vietbao

hố đào

 • Đào hố sâu trong lớp học

  Trong giờ địa lý, cô giáo hỏi: "Em nào cho cô biết, nếu ta đào một cái lỗ thật sâu ở lớp học này (ý nói đến tâm trái đất), chúng ta sẽ đi đến đâu?"> Nhất tự vi..

  13:22 11/05/2011

 • Đào hố

  Hai anh em nọ quyết định đào một cái hố sâu phía sau nhà mình. Trong khi cả hai đang đào, những đứa trẻ khác tập trung lại xem.

  08:13 30/03/2004

 • .