vietbao

hưu trí

 • Tuổi hưu trí ở Anh nên là 67

  Tuổi hưu trí ở Anh nên là 67

  Một tổ chức nghiên cứu quan trọng ở Anh kêu gọi Chính phủ buộc người dân làm việc thêm 2 năm để giúp hệ thống hưu trí đủ sức đối phó với dân số già đi tại Anh

  06:59 26/07/2005

 • Giải quyết hưu trí

  “Tôi làm việc đã 31 năm và đã đến tuổi hưu. Vừa qua, công ty cho tôi nghỉ hưu nhưng chỉ nói miệng mà không có quyết định gì. Đã vậy, đến nay, công ty cũng..

  21:59 09/07/2008

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao