vietbao

giao thừa

 • Hoa giao thừa

  Pháo hoa giao thừa lung linh mắt em

  02:09 21/02/2015

 • Ca trực giao thừa của những y, bác sĩ

  Ca trực giao thừa của những y, bác sĩ

  Giữa thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, không ai muốn xa gia đình và cũng không có gia đình nào muốn vắng mặt người thân. Nhưng với các y, bác sĩ..

  11:03 08/02/2016

 • .