vietbao

giấy phép nhập khẩu

 • Australia sẽ cấp phép nhập khẩu cho xoài Việt Nam

   Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, Chính phủ nước này đang hoàn tất các thủ tục cuối cùng để cấp giấy phép nhập khẩu cho xoài Việt Nam.

  09:50 14/04/2016

 • Cho nhập gấp 40.000 tấn đường trắng

  Cho nhập gấp 40.000 tấn đường trắng

  Chính phủ đồng ý để Bộ Thương mại cấp giấy phép nhập khẩu 40.000 tấn đường trắng, với mức thuế 20% vào Việt Nam trước 20/1.

  10:55 04/01/2006

 • .