vietbao

giấy chứng nhận đăng ký

 • PVFC được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

  Trung tâm Lưu ký chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM đã cấp giấy chứng nhận chứng nhận Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) đã đăng ký chứng khoán..

  21:04 25/09/2008

 • BIDV lưu ký hơn 2,3 tỉ cổ phiếu

  Ngày 30-7, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

  03:40 01/08/2012

 • .