vietbao

dữ liệu người dùng

 • Mark Zuckerberg đã điều trần những gì?

  Mark Zuckerberg đã điều trần những gì?

  Ông chủ Facebook đã “sống sót” sau 2 ngày điều trần về chính sách thu thập và bảo vệ dữ liệu người dùng với các câu hỏi từ gần 100 nghị sĩ trong gần 10..

  16:14 12/04/2018

 • Giữ dữ liệu trong iPod khi dùng iTunes mới

  Tôi có iPod loại classic dùng iTunes để mở và nhập dữ liệu. Ở Việt Nam tôi dùng iTunes trong máy cũ khi đổi máy tính nên dùng iTunes khác. iTunes mới yêu cầu..

  10:47 07/05/2012

 • .
 • viet bao
 • viet bao
 • viet bao